Zedek Mouloud akked mmi-s Minig ttheggin-d tizlit tamaynut i furar-agi

,

Seld tizlit « Leqder » i d-isres di Youtube ass n 28 yennayer 2021, yetturaǧu ad d-isuffeɣ unaẓur ameqqan Zeddak Mulud yiwet n tezlit d tamaynut i yecna tikkelt-a d amsin{duo} akked mmi-s amaẓuẓ Minig.

D asenfar i yellan di ddhen-is seg waṭas-aya, maca armi d tura i t-gan. Nesteqsa dɣa si tama-nneɣ mmi-s n At Xelfun ɣef tekti-a s umata d usentel i d-uwin ilmend n usenfar-a imezdi, yerra-aɣ-d: « Tizlit-a tamaynut cniɣ-tt akked mmi Minig. Ma yella d asentel i necna, ad d-iniɣ icudd i teqbaylit, i yizerfan d tlelli ».

Ma ɣef tuffɣa n umsin-a umi ur d-iban ɛad uzwel, mačči d ayen ara iɛeṭṭlen ɣef wawal n umedyaz-acennay: « Ur tettɛeṭṭil tezlit-a akken ad d-ters di internet. Ma ulac akk ugur, deg wayyur-a n furar ara d-teffeɣ ».

Ad d-nesmekti dakken mačči d tikkelt tamenzut ara isekles Zeddak Mulud akked mmi-s Minig. Deg walbum « Asderfef », i d-isuffeɣ di 2014, yella yefka-as yakan nnuba di tazwara n tezlit « Taqbaylit-nni ».

Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube