« Imekdi idumen », tamɛayt i d-tsuffeɣ Sabrina Xalifi i warrac imecṭaḥ di lulu

,

Tsuffeɣ-d ussan-a tmarut tilemẓit Sabrina Xalifi, di teẓrigin tiliktrunikin lulu.com, yiwet n temɛayt tamecṭuḥt i ddemma n yigerdan s uzwel n « Imekdi{fidèle} Idumen ».

Taqsiḍt-a i tura s teqbaylit, tusa-d s yiniten{couleurs} 100 %, akked wunuɣen{dessins} i tga tnaẓurt Ɛica Ɛisu, yelli-s n Uweqqas.

Dɣa, mbeɛd mi d-teffeɣ ayyuren-a iɛeddan di Tmurt Taqbaylit, ɣer teẓrigin Ccix Muḥend Ulḥusin, tger tmeskart ad tt-id-tsuffeɣ ula di internet akken ad izmiren yiminigen ad tt-aɣen i tarwa-nsen. Akken i aɣ-d-tenna, ma tufa qublen yimawlan s wudem yelhan ayen i d-tesnulfuy, ad teɛreḍ ad d-ternu asuffeɣ ɣas weɛrit ttawilat di Tmurt.

Deg wawal-is ɣef teqsiḍt-a, tberreḥ-d s tukkist-a : « Tamacahut-a d tagnit i weqcic, i wakken ad yebdu abrid n tɣuṛi, d tira s yisekkilen n tutlayt-is. Ayagi ad yili, s ufus n tallelt-nneɣ nekni, d yimawlan i yebɣan imal n lεali i warraw-nsen. Tayemmat yesnumen i mmi-s taɣuṛi seg tegrudit, ad as-teldi tiṭwiqin n tmusni. Ad d-yuɣal weqcic d imeɣṛi seg temẓi. D ayen ara yessalin aswir n tegzi-s, s tnaga n yimussnawen. Imi taɣuṛi d ddwa n wallaɣ mgal aṭṭan n tatut. Deg tmacahut-a, wwiɣ-d ameslay ɣef wazal n tmiddwa, i yesṛuḥen udem-is idetti gar yimdanen di tallit-a. Lameεna mazal-itt tella ɣur kra n yiɣeṛsiwen, ladɣa mara ten-tezdi akked wemdan i ten-iḥemmlen. Aɣeṛsiw imir-n yettuɣal d amdakkel imekdi n wemdan […] ».

I wid yebɣan ad sutren ihi taqsiḍt-a deg teẓrigin lulu.com, yezmer ad yili waya s uttekki deg tansa-a.

Ad d-nesmekti, ɣer taggara, dakken Sabrina Xalifi d uletma-s n Kaysa Xalifi d Mhenni Xalifi. Ɣas mačči d tamaziɣt i teḍfer di tesdawit, maca telmed tutlayt-is, tefka-s azal. Tura ar tura isefra d tullisin.

Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube