Ass agraɣlan n tutlayt n tyemmat : asfuggel deg waṭas n yimukan i lmend n teqbaylit/tamazight

,

Ilmend n wass agraɣlan n tutlayt n tyemmat, i d-yettuɣalen di 21 furar n yal aseggas, ayendin d ahilen{programmes} n usfuggel i d-heggant tdukkliwin neɣ d tisudda n waṭas n temnaḍin di Tmurt. Ula i berra, yella wanida i d-yettwasuddes kra n warmud ɣef wass-a agraɣlan.

Amedya di Tizi Wezzu, thegga-d Tenmehla n yidles d tẓuriwin ahil d amerkanti deg kra n temkarḍiwin d tzeɣwa n tɣuri, am tid n Icerdiwen, Stita, Tigzirt, Tizi Γennif d tayeḍ. Ad naf deg usihel-a, i yebdan iḍelli 20 armi d ass-a 21 furar, timzikknin, isaragen, iḥuna{ateliers} i warrac d usenεet n yisura.

Di taddart At Sula, taɣiwant n Ccmini, akken i d-nmeslay fell-as yakan di teẓrigt-nneɣ n tefransist, thegga-d tdukkla tinmettitadelsant « Itri n tlelli » asarag akked uselmad-amaru Lεerbi Yeḥyun akken ad d-yawi awal ɣef tutlayt tazwawt d usnerni-is.

Si tama-s, ula d Tidukkla Tadigant n Tmeṭṭut Tanaẓurt n Sedduk, tella di ttiεad i usfuggel n wass-a, 21 furar. Gar wayen i d-thegga, yella umsizwer{concours} n usuneɣ, asarag ɣef tutlayt n tyemmat, timzikknin d tmenna n tmedyezt. Γer taggara, ttunefken warrazen i wid i d-yuwin iman-nsen di kra n lecɣal.

Ad d-nesmekti dakken, ula d Aseqqamu Unnig n Timmuzɣa yesfuggel ass-a, maca berra i Tmurt Taqbaylit. Armud-is dɣa ihegga-t-id di Cclef ass-a, 21 furar, ideg i d-usan ladɣa yisaragen ɣef tmaziɣt s umata, tifsarin n yidlisen d usefqeḍ ɣef liḥala n uselmed n tmaziɣt di tama-nni.

Daɣen, di Fransa, ihegga-d Unammas Adelsan Afransis-Amaziɣ yiwen n wahil ɣef teɣzi n ddurt, meḥsub seg 20 armi d 28 furar. Ad mmaggen din ddeqs n warmuden, am tmedyezt, isaragen, tizabuyin, iḥuna d wayen nniḍen.

Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube