Ad tuɣal tejmilt i unaẓur Azzedine Berkouk, deg taddart n Wayt Ɛisa, ass n 11 di mayyu

,

Tiddukla n yidles d tmetti « Imaziɣen » n taddart n Wayt Ɛisa, i yeṭṭafaren taɣiwant n Uweqqas, tessuddes-d yiwet n tmeɣra n ccna, d tajmilt i yitri n teztilt Taqbaylit deg temnaḍt n sswaḥel. Wagi d anaẓur Azzedine Berkouk, i yeldin s wudem unṣib neɣ d win yerẓan asalu i usiẓreg n tesfifin deg temnaḍt n Uweqqas.

Tajmilt-agi tella-d i lmend n umulli wis ukuẓ ɣef tmettant n unaẓur. Ahil d win ara yebdun ɣef 21h, deg wass n 11 deg wayyur-agi n mayyu, deg udrum iwemi ssawalen « Imejṭan », deg taddart n Wayt Ɛisa, taddart i d-yefkan anaẓur-agi.

Nqeṛṛeb ɣer yiwen seg yiɛeggalen n tiddukla « Imaziɣen » n Wayt Ɛisa, nesteqsat ɣef wahil, yenna-d : « Deg wulɣu i d-nessers deg yizeḍwa inmettiyen, am Facebook, ur d-nefki ara ismawen n wid d tid ara yecnun, maca nhegga-as akken iwata i tejmilt-agi, tinnubga i medden irkelli, d acu kan nessaram ad ilint twaculin s waṭas, neǧǧa-t d tamuffirt« .

Awal ɣef unaẓur

Azzedine Berkouk ilul deg useggas n 1957. D mmi-s n taddart n Wayt Ɛisa, i ibeɛden ɣef tɣiwant n Uweqqas s wazal n kraḍ n yikilumiṭren. Deg yiseggasen-nni n 1970 i ikcem annar n tezlit Taqbaylit. Tameɣra tettakit i tayeḍ, seg temnaḍt ɣer tayeḍ. Akken-nni almi d aseggas n 1984, deg useggas anida i d-yessaẓreg tasfift-ines tamezwarut.

S tigawt-agi yettuneḥsab d amezwaru i yerẓan asalu s wudem unṣib i usiẓreg n tesfift, i mi deg tallit-nni tugett n Yiqbayliyen ttwalin anaẓur yeffeɣ i ubrid neɣ ma nezmer ad s-nsemmi « ccna d lɛib ». Deg useggas-agi yakan n 1984, deffir n tesfift n Ɛezdin, yettreḍqed yilemẓi-nniḍen, isem-is Maǧid Adrar, ula d netta yerna-d adɣaɣi-s i lebni n tezlit deg temnaḍt n sswaḥel.

Tasfift tis snat n Ɛezdin, teffeɣ-d deg useggas n 1986, ddant-d deg-s sḍis n tezlatin, s yizwal yemgaraden. Deg-s yecna ɣef: lḥif, tudert d tmetti, akked tayri. Dɣa seg yimiren-nni ur d-yessuffeɣ kra n tesfift, ɣas ma ikemmel ittaru tizlatin, icennu deg tmeɣriwin, almi d ass deg i t-yewwi wass-is, deg wass n 26 deg yebrir n useggas 2017 ɣef tudert n 60 n yiseggasen. Sebba-s d yiwen n waṭṭan n diri.

Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube