Culture

Σli Menas : amedyaz n At Leqser

,

Si tfaska ɣer tayeḍ, amedyaz ur iǧǧi ara tagnit i deg ara yerfed awal n teqbaylit, abeɛda imi yura ddeqs n tezlatin i yicennayen-nneɣ.